Forumi

Nema novih poruka :: Edukacija :: rss
Nema novih poruka :: Skola :: rss
Nema novih poruka :: Fakultet :: rss

Edukacija obuhvata proces promene ličnosti u odredjenom pravcu usvajanjem različitih znanja. Obrazovanje, škola, fakultet, tečaj, učenje, komunikaicja, veštine, praksa, univerzitet...