Anketa

Da li biste želeli online tumačenje dnevne tarot karte?

da
(82.4%)
ne
(7.4%)
neko drugo bacanje karata
(10.3%)

Tarot

 • Odgovora: 87
Stranice: « 1 2 3 4 ... 9 »

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #10 poslato: 21:48:31, 15.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~IX~PUSTINJAK~~~~Ova karta pokazuje samo jedno odstupanje od uobičajenog likovnog prikaza-svetiljka nije delimično skrivena plaštom onoga ko je nosi,a u kome se predstava o starenju dana spaja sa svetlošću ovoga sveta.Iz svetiljke sija zvezda.Prilika sa podignutom svetiljkom stoji na uzvišici,njegova svetiljka je simbol poruke:,,Gde sam ja možeš biti i ti,,..što sve skupa ukazuje da je ovo karta dovršenja.Ova karta ukazuje na istinu da su božanske misterije same u stanju da se zaštite,od onih koji su nepripremljeni.
Izdvojenost Pustinjaka,koji uz pomoć svetlosti vlastite svetiljke sledi usamljenu stazu,u izvesnom pogledu predstavlja put mudrosti,bar za one koji su prijemčivi za to.
« Najnovija izmena:: 23:54:57, 16.Jun.2009. jupiter u raku »
nikad ne reci nikad
 


*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #11 poslato: 20:45:17, 16.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~X~TOČAK SREĆE~~~~Sam Tarot se od početka do kraja posmatra kao točak sreće.Na četiri ugla karte se nalaze četiri živa stvorenja proroka Jezekilje,a Tifon je predstavljen u njegovom zmijskom obliku.Ova simbolična slika predstavlja stalno kretanje univerzuma,koji je u stalnom proticanju ,i struji ljudskog života.U tom kontekstu Sfinga predstavlja ravnotežu.Na točku je ispisano TARO,odnosno  ROTA,naizmenično sa slovom imena Božijeg,da bi se ukazalo da je proviđenje sadržano u svemu.To je međutim,Božija promisao,koja deluje iznutra,dok spoljno delovanje promisli predstavljaju četiri Jezekiljina stvorenja.
Iza opšte predstave koja je ovim simbolom izražena leži negiranje slučajnosti i u tome sadržana predodređenost.

nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #12 poslato: 22:23:03, 16.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~XI~PRAVDA~~~~Ova kata sledi tradicionalnu simboliku.Ova prilika sedi između stubova,kao Prvosveštenica,a s tim u vezi je poželjna napomena da se ovaj moralni princip,koji svakome odmerava prema njegovim delima-pri čemu,sasvim razumljivo,stoji u tačnoj analogiji sa višim stvarima-u svojoj unutrašnjoj prirodi razlikuje od spiritualne pravde,koja je sadržana u ideji milosrdnog izbora.Ova poslednja pripada tajanstvenom poretku proviđenja,zahvaljujući kom je nekim ljudima moguće da budu prijemčivi za ideju predanosti najvišim stvarima.Ovaj način delovanja odgovara duhu koji kao vetrom nošen ide kuda god hoće,a mi nemamo nikakvih pravila na osnovu kojih bismo o tome prosuđivali,niti pak osnova da sve to objasnimo.Kao zaključak ,reći ćemo i to da stubovi pravde otvaraju pristup u jedan drugačiji svet nego stubovi Prvosveštenice.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #13 poslato: 22:41:35, 16.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~XII~OBEŠENI ČOVEK~~~~Grede na koje je obešen formiraju krst u obliku slova T,dok sama prilika-na osnovu položaja nogu-čini gnostički krst.Glava ovog prividnog mučenika okružena je vencem blistavih zraka.Treba primetiti da je žrtveno drvo živo i ima na sebi lišće,da lice odražava duboku utonulost u sebe,a ne patnju,da cela prilika upućuje na život u stanju mirovanja,ali svakako život,a ne smrt.Ovo je karta dublje simbolike,ali celokupno značenje je skriveno.Ova karta u jednom od svojih pojavnih oblika izražava vezi između Božanskog i Univerzuma.
Onaj ko uspe da razume da je u ovoj simbolici sadržana istorija njegove više prirode dobiće nagoveštaje mogućeg velikog buđenja,i spoznaće da nakon posvećene misterije smrti sledi uzvišena misterija vaskrsenja.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #14 poslato: 23:05:42, 16.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~XIII~SMRT~~~~Veo,odnosno,maska života nalazi se u stalnom preobražaju i prelasku od nižeg ka višem,što se u pravom Tarotu primerenije prikazuje apokaliptičnim vizijama nego sirovom predstavom kostura naoružanog kosom.U tome leži skriven celokupni svet uspona u duhovnom.Tajanstveni jahač se kreće lagano i nosi crnu zastavu ukrašenu grbom mistične ruže,jer ruža predstavlja simbol života.Na rubu horizonta,između dva stuba,izgreva sunce života.Jahač ne nosi nikakvo vidljivo oružje,ali kralj,dete i devojka padaju pred njim na zemlju,dok jedan visoki sveštenik sklopljenih ruku očekuje svoj kraj.
Prirodni prelazak čoveka u njegovo naredno stanje bića jeste,odnosno može da bude,određeni oblik njegovog napretka,ali čudnovat i gotovo nepoznat ulazak u stanje mistične smrti,dok se još boravi u ovome životu,predstavlja preobražaj svesti i prelazak u jedno stanje ka kome obična smrt nije ni put ni vratnice.
Značenja koja se pripisuju ovoj karti su preporod,stvaranje,predodređenje i obnova.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #15 poslato: 23:32:43, 16.Jun.2009. »
~~~~Velika Arkana~~~~karta~XIV~RAZBORITOST~~~~Krilati anđeo ,sa znakom sunca na čelu i trouglom i kvadratom sedmostrukosti na grudima.O njemu se govori u muškom rodu ,ali prilika nije ni muška ni ženska.Iz pehara u pehar pretače,kako se smatra,životne suštine.Jedno stopalo mu počiva na zemlji,a drugo u vodi,što objašnjava prirodu ovih suština.Direktna staza vodi do visova na rubu horizonta,nad kojima se uzdiže veliko svetlo,u kom se formira jedva raspoznatljiva kruna.U tome je delom sadržana tajna Večitog života,koji je čoveku moguć kroz ponovno otelovljenje.
Ova karta se na čudnovat način naziva Razboritost,jer ova vrlina,kada zavlada našom svesti,ublažava,povezuje i usklađuje psihičku i materijalnu prirodu.Pod ovom vlašću,na razumskom nivou spoznajemo ponešto o tome odakle dolazimo i kuda idemo.
nikad ne reci nikad
 


*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #16 poslato: 22:47:29, 18.Jun.2009. »
~~~~Tarot~~učenje skriveno iza vela~~~~

~~~~karta~XV~ĐAVO~~~~Mendesova rogata koza opremljena je krilima slepog miša i stoji na nekoj vrsti oltara.U dnu stomaka nalazi se Merkurov znak,kaducej.Desna ruka je podignuta i ispružena u izvrnuti blagoslov,nasuprot pravom znaku blagoslova koji pokazuje Hijerofant na petoj karti.U levoj ruci drži upaljenu baklju,okrenutu ka zemlji.Na čelu mu se nalazi izvrnuti pentagram.
Iz alke učvršćene za prednju stranu oltara polaze dva lanca,kojima su za vrat vezane dve prilike,muška i ženska.Ove prilike su srodne sa onima na šestoj karti,i ukazuju na Adama i Evu nakon pada u greh.To objašnjava okove i kob materijalnog života.
Prilike imaju rep,što ukazuje na životinjsku prirodu,ali na licima im blista ljudska inteligencija,a onaj koji nad njima sedi na prestolu neće zauvek biti njihov gospodar.Naprotiv,on je i sam rob,koga hrani i održava zlo koje je u njemu,slep za slobodu služenja.
Ovo životinjsko stvorenje,zapravo simbolično predstavlja čuvara praga izvan Mističnog vrta,nakon što su oni koji su kušali zabranjeno voće iz njega proterani.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #17 poslato: 23:17:54, 18.Jun.2009. »
~~~~Tarot~~učenje skriveno iza vela~~~~

~~~~karta~XVI~KULA~~~~Ova karta simbolizuje otelovljenje duhovne reči,ona predstavlja pad ljudskog duha koji pokušava da dokuči misterije Božije,ona znači propast kuće života kada je u njoj pobedu odnelo zlo,a pre svega raspad kuće znanja.Ovo se odnosi na kuću laži i patvorenosti.Ova karta na jedan krajnje upečatljiv način osvetljava staru istinu da će -rad onih koji grade kuću biti zaludan ako je Gospod ne gradi.
U izvesnom smislu,ova katastrofa predstavlja odraz predhodne karte,tačnije rečeno u pitanju je analogija,prva karta se odnosi na pad u materijalno i životinjsko stanje,dok druga simbolizuje propast intelekta.
Za Kulu se kaže da predstavlja kaznu ponosa i intelekta,koji biva nadvladan u pokušaju da prodre u Božiju misteriju,ali nijedno od ova dva tumačenja ne navodi ni na kakav zaključak o dve prilike,koje treba da budu shvaćene kao živi paćenici.Jedna se odnosi na napuštanje doslovnog značenja Reči,a druga predstavlja njeno lažno tumačenje.
U jednom dubljem smislu ova karta može da simbolizuje kraj Božijeg praštanja.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #18 poslato: 23:54:25, 18.Jun.2009. »
~~~~Tarot~~učenje skriveno iza vela~~~~

~~~~karta~XVII~ZVEZDA~~~~Velika sjajna zvezda sa osam zraka-Sirijus, maštovito nazivana i zvezdom magova,okružena sa sedam manjih zvezda,takođe sa po sedam zraka.Ženska prilika u prvom planu je potpuno naga.Levo koleno joj dotiče zemlju,a desno stopalo vodu.Ona izliva vodu života iz dva velika krčaga,i pušta je da teče preko mora i kopna.Iza nje se zemljište uzdiže,a sa njene desne strane je drvo,ili žbun,na koji je sletela ptica.Ova prilika izražava večitu mladost i lepotu.Poruka ove prilike predstavlja pozornicu života,suštinu neba i elemente.
Zagonetne izreke,,Sve pristupačne vode života,,i ,,Darovi duha,,koje ovu kartu prate mogu se okarakterisati kao istinite.Ova karta predstavlja Nadu.
Na drugom nivou,pripisuju joj se simbolika besmrtnosti i unutrašnjeg svetla.Za većinu pripremljenih duhova,ova prilika će se ukazati kao obličje gole istine,divne u svojoj besmrtnoj lepoti,koja na vodu duše izliva deo svog neprocenjivog blaga.
nikad ne reci nikad
 

*

Van mreže jupiter u raku

 • **
 • 285
 • 1
 • Pol: Žensko
 • volim Paris
Odg: Tarot
« Odgovor #19 poslato: 00:19:57, 19.Jun.2009. »
~~~~Tarot~~učenje skriveno iza vela~~~~

~~~~karta~XVIII~MESEC~~~~Mlad mesec koji raste prikazan je sa strane milosti,odnosno sa desne strane posmatračeve.Ima šesnaest glavnih i šesnaest sporednih zrakova.Ova karta predstavlja život u mašti,za razliku od života u duhu.Staza između dveju kula je izlaz u nepoznato.Pas i vuk predstavljaju strah običnog uma u blizini tog izlaza,ako ga vodi samo odraženo svetlo.
Ova poslednja napomena predstavlja ključ za još jedan simbolički aspekt.Svetlo razuma je odraženo svetlo,a iza njega leži skrivena nepoznata misterija koju ono ne može da dokuči.Ona predstavlja naše životinjsko biće,one praoblike koji su prikazani u donjem delu karte-pas,vuk i ono što izlazi iz vodenih dubina,onaj bezimeni i strašni nagon koji je niži i od divlje životinje.On teži da se obelodani,simbolično predstavljen puzanjem iz vodenih dubina na kopno,ali po praviliu ponovo tone tamo odakle je i došao.
Mesečevo lice smireno gleda na pometnju pod sobom,rosa misli lagano pada-mir,budi miran-i moguće je da se na životinjsku prirodu spušta mir,dok ponor odustaje od toga da iznedri nekakav oblik.
nikad ne reci nikad
 


Stranice: « 1 2 3 4 ... 9 »

 

Brzi odgovor Vam omogućava da pošaljete poruku bez učitavanja nove stranice.

Upozorenje: u ovoj temi nije pisano već više od 365 dana.
Ukoliko niste sigurni da želite da odgovorite, razmislite o pokretanju nove teme.


Maksimum znakova 20000; preostalih znakova: 20000

Related Topics

  Naslov teme / Započeo Odgovora Najnovije:
20 Odgovora
26769 Pregleda
Najnovije: 23:15:02, 17.Mar.2011.
mmarinela883