Duhovne pouke

 • Odgovora: 6

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

*

Van mreže Ch

 • ******
 • 12 178
 • Zahvaljeno: 28 puta
 • 167
 • Pol: Muško
 • The start!
  • Facebook
  • Twitter
Duhovne pouke
« poslato: 16:01:24, 11.Dec.2014. »
 A

Ako pobediš sve će ti se dati po Božijem obećanju: Ko pobijedi, dobiće sve. Eva bi prevarena i pobeđena od oca svake laži, zbog čega laž carovaše nad potomstvom njenim sve do Hrista. A kroz Hrista ponudi se pobeda svima sinovima koji više vole pobedu od poraza.

B

Bog je izvor i jemstvo pobede tvoje nad svakim zlom. Bogom smo jaki. Svakom je poznata ona duhovita reč koju je izrekao neki Crnogorac u odgovor na podsmešljivo pitanje jednog Austrijanca: Ta koliko je vas Crnogoraca? Nas i Rusa - sto miliona! Slično tome možeš i ti pobedonosno doviknuti svakome zlu koje navaljuje na te: Bog i ja jači smo od tebe!

V

Vraćaj se Bogu kad god oslabiš u borbi sa zlom. On je tvoja neiscrpna rezerva. Neprijatelju će oskudevati oružje na kraju. A tebi neće, jer je Tvorac tvoj prebogat u oružju, sili i vojsci. Ja sam Gospod nad vojskama. njegove su vojske ne od mesa i krvi, nego plameni duhovi serafima i heruvima. Gde je Bog tu - je većina. Ako budeš i sam s Bogom, bićeš u većini ne samo nad ljudskim vojskama nego i nad vasionom.

G

Gedeon beše prost težak i vršijaše pšenicu na gumnu kad mu anđeo javi da ga je Gospod izabrao da povede narod protiv zlih Medijanaca. Pa u strahu reče Gedeon: O Gospode, čime ću ja izbaviti narod? Gle, ja sam najmanji u narodu i u domu oca mojega! A Gospod mu odgovori: Ja ću biti s tobom, ti ćeš pobediti Medijance. Tako se i zbilo, po reči Gospodnjoj. Medijanci su bili nosioci zla i sluge satanske. Tako ćeš i ti pobediti sve sluge satanske. Ako se srce tvoje kad uplaši od množine bezbožnih slugu satanskih, oslušni i čućeš glas Gospodnji: Ja ću biti s tobom.

D

Diši Bogom i Bog će vladati celim tvojim bićem. Kao što plućima udišeš i izdišeš vazduh, tako mislima i srcem izdiši sebe iz sebe, a udiši živoga Boga. Tako će se On useliti u tebe, Pobedonosni, Nepobedivi i upotrebiće te za oruđe svoje pobede nad zlom u tebi i izvan tebe. Budite u meni i ja ću biti u vama. Kako to? Slično kao što smo mi u vazduhu i vazduh u nama. Bog je duh, a duh može ući u čoveka kad čovek otvori sebe prema Bogu.

Đ

Đem konju, razum čoveku. Ako očistiš razum svoj od predrasuda svetskih i zlih navika i strasti, videćeš jasno, kako Božija ruka upravlja svim stvarima i događajima i ti ćeš radosno stati uz Boga svoga. I gledaćeš čudesa očima svojim, kako seme Božije pobede raste i po svima poljima poraza, bolesti, nemoći. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi i slabost Božija jača od ljudi (Kor. 1,25).

E

Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, reče Gospod apostolima; reče i nama. Jer kaže: do svršetka vijeka, što znači da reče i nama i onima posle nas i svima do kraja vremena, koji u Njega veruju. A u Njega veruju oni koji Ga znaju kao ubijenog i vaskrslog, to jest kao Pobedioca zlobe, prirode i smrti. Pa kad se On nudi da bude s tobom, zar ćeš ti bežati od velikog Pobedioca i najpouzdanijeg saveznika i najvernijeg prijatelja? I kud bi pobegao od Njega do u večnu propast i smrt?

Ž

Žuri da pobediš, jer je dan izlaska tvoga iz tvog sveta blizu. Žuri da pobediš sve struje smrti u tebi i oko tebe. Sazrevaš kao šljiva. Zdravu šljivu prihvatiće domaćin u ruku, a kvarnu pustiće da padne svinjama. Pobeda znači zdravlje. Koji pobijedi, daću mu da sjedi samnom na prijestolu mojemu, obeća Istiniti, Svemogući.

Z

Zdrav duh jeste Božiji duh. On je kao zdrav vazduh, od koga ginu svi mikrobi. Od zdrava duha postaje zdrava duša, od zdrave duše zdravo i telo. Zadobiti zdrav duh, duh Božiji, znači zadobiti najveću pobedu. Duh je ono što oživljava, tijelo ne pomaže ništa. Mnogi sveti ljudi i žene živeli su nasuprot svima pravilima naučne higijene, pa ipak im je telo bilo zdravo i snažno do najdublje starosti.

I

Isuse Sine Božiji, pomiluj me! Neka ti ova molitva ne izbija iz srca. Izgovaraj ime Pobedioca smrti, i život će se odomaćiti u tebi. Ovo je iskustvo svih svetih podvižnika. Imenom Isusovim oni su pobedili smrt i nasledili život večni. Jer nema drugog imena pod Suncem koje spasava.

J

Još malo vrlo malo pa će doći Onaj koji treba da dođe i neće odocniti (Jevr. 10,37). a kad dođe On kao strašni Sudija, razdeliće vence pobediocima. Primićeš i ti venac, ako se budeš u ovom kratkom veku opredelio za Njega, a ne protiv njega. Evo ću doći brzo, drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega. Tako ti poručuje On.

K

Ko pobijedi, učiniću ga stubom u crkvi Boga svojega i više neće izići napolje. To obećava Onaj koji je pobedio i koji poziva sve ljude u Svoju pobedu. Napolju se nalazi svaki čovek koji je predan svetu: a koji je okrenut Bogu i predan Bogu, on nije više napolju nego unutra u Crkvi Božijoj, umom i srcem. I posle smrti takav će se videti u nebesnoj crkvi kao prekrasni stub crkve. I neće više izići napolje kao Adam, koji je zbog greha izašao napolje iz Raja i okrnuo se od Boga ka svetu i prirodi.

L

Laskanje i lakomstvo moraju pobediti oni koji hoće da se nazovu sinovima Božijim. A tu pobedu lako je zadobiti svakom ko više ceni pohvalu od večnoga Boga, nego od smrtnih ljudi i ko više voli neprolazne slasti Raja od prolaznih i štetnih slasti zemlje. Kaže apostol Pavle Solunjanima: Nigde iz laskanja ne govorismo vam, niti iz lakomstva, Bog je svedok. Tako govori pobedilac.

Lj

Ljubav je jača od svega, premda ne izgleda uvek tako. Ljubav je jača od zlobe i od svega i od smrti. Ljubav Božija slađa je od meda. Ko nju okusi, opija se njome zanavek i pobeđuje sve. Ljubavlju prema Bogu apostoli su pobedili zlobu jevrejsku i mač rimski i oganj i zverove i moć prirode i smrt. Pobeđuj i ti tim nepobedivim oružjem.

M

Misaona pobeda prethodi svakoj drugoj pobedi. Ako pobediš sve svoje zle misli, nećeš ni doći do zlih dela. Dobro misli, pa će ti i Bog dobro dati, kaže narodna poslovica. To je sasvim po Jevanđelju. Iz srca izlaze zle pomisli i to pogani čoveka, rekao je Spasitelj. Ako i nikakvo zlo delo ne činiš telom svojim, a imaš zle pomisli, bićeš nečist i gadan pred Bogom. O borbi protiv zlih pomisli, koje satana seje po razumu čovečjem, govori sva asketska nauka pravoslavna. Očisti, dakle, dušu svoju od zlih pomisli i bićeš veliki pobedilac i primićeš venac slave od Hrista Pobedioca.

N

Nadanjem veselite se (Rim. 12,12) kaže apostol. ko se nada, taj se i bori. Ko ima nadu, taj i pobeđuje. Nada je odobrenje u stradanju, žižak u mraku muke. Nadaj se dobru i dobro neće izostati. Nada je lestvica koja vezuje dušu tvoju s nebesima; niz tu lestvicu doći će ti pobeda i spasenje.

Nj

Njiva donosi plod, ako se uzore, poseje, zalije i očuva. I duša tvoja mora se uzorati, posejati, zaliti i očuvati, da bi donela plod. Oranjem se iskorenjuje svako neželjeno prorašće. I duša se mora potpuno isprazniti od svega svetskog prorašća, da bi se Božje seme na njoj primilo. Njiva sa odgajenim usevom o žetvi liči na pobedonosnu vojsku. Tako i duša tvoja, okićena mnogim plodovima dobra, predstavljaće venac od mnogih pobeda.

O

Opominjite se žene Lotove, reče Gospod. Izišavši iz Sodoma, ona se okrenula da se povrati u Sodom, pa se okamenila. I ti ne okreći se i ne povraćaj se ka slabostima svojim koje si jednom pobedio. Opominji se svih čudesa Božijih, koje Bog učini u životu tvome od kolevke do sada, pa ne sumnjaj u moć i milost Boga tvojega. Prilepi se uz Njega i s mislima o pobedi koračaj smelo napred. Bog u tebi pobeđivaće mesto tebe. njemu pripisuj sve pobede, a sebi zadržavaj radost.

P

Prosti velikodušno čoveku koji ti dosađuje na putu dobra. Najbolji konji uzimaju se za trku s preponama. Što veće prepone, to se većma razgoreva duh revnosti i želja za pobedom kod trkača. Kad je car David bežao ispred buntovnog sina svog, neki Simej grdio je cara i nazivao ga krvopijom i zlikovcem. Pa kada sluge Davidove hteše ubiti Simeja, reče David: " Neka grdi, jer mu je Gospod rekao: grdi Davida! Pa ko smije kazati: zašto tako činiš?". Praštanjem i trpljenjem David je pobedio i proslavio se.

R

Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, rekao je Gospod. Kao kad bi domaćin došao u njivu poslenicima svojim pa rekao: 06radite sve do kraja sa radošću i veseljem, jer vas doma čeka velika plata. Spoj radost sa verom i nadom, pa slobodno hodi ka kraju. Na kraju je plata velika. Ne tuguj kao rob na tuđoj njivi: nego se raduj kao sin na očevoj njivi. Pavle i Sila pevahu u tamnici. Pobedi tugu i zameni je radošću. I primićeš venac slave.

S

 

Srebro će se sve pobacati po ulicama i zlato će njihovo biti nečistota u dan gnjeva Gospodnjeg, govori Gospod (Jezekilj 7,19). Šta će pomoći srebro i zlato kad duša izađe iz tela i pogleda po zemlji? Srebro i kamen biće jednake vrednosti pred njom, a zlato i blato podjednako dosadno i odvratno. Zato pobeđuj srebroljublje i zlatoljublje u sebi dok ti je dato vreme. Kome je Bog Bog, taj ne potrebuje idole u vidu srebra i zlata.

T

Taštinu i riječ lažnu udalji od mene, Gospode! To je molitva premudrog cara (Priče Sol. 30,8). Taština je sve što ne služi Bogu i laž je sve što se protivi zapovestima Božijim. Pobedi taštinu službom Bogu i pobedi laž propovedajući vazda istinu. Obećao je Gospod: Ko pobijedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabožcima. Neznaboštvo je sušta taština i laž. Drži se Boga i Božje istine, pa će ti se dati vlast nad neznabošcima.

Ć

Ćelija duše tvoje jedini je stan u koji niko ne može ući bez tvoje volje. Međutim, mnogi ljudi čuvaju i štale i obore svoje bolje nego li tajnu odaju duše svoje. Uđi u ćeliju svoju i zatvori vrata svoja, kaže Spasitelj. Ne daj mislima svojim da blude po svetu. Saberi ih u srce svoje. Tu je sastanak sa Bogom Tvojim. Pobedi rasejanost i bićeš pravi pobedilac. i primićeš venac slave.

U

Upraznitesja i proslavite Gospoda, veli Psalmist. Isprazni dušu svoju od ustajalih misli i ustajalih želja i ustajalih osećanja zlobe, mržnje i pakosti, pa prinesi takvu dušu svoju Gospodu - On će je ispuniti Duhom Svojim. To znači odreći se sebe. To znači predati se Bogu. Pusti Boga neka čini šta On hoće. I On će postaviti presto svoj u duši tvojoj. I vojevaće za tebe na svim poljima borbe, zadobiće sve pobede i predaće ih tebi u svojinu. Bogom smo jaki.

F

Finoća misli nepoznata je materijalisti. Finoća dejstava Božijih u svetu sakrivena je od bezbožnika. Najfinije sile u svetu najjače su sile. Zato kontroliši misli svoje i pretvori ih sve u molitve. Tako će sva duša tvoja postati kao božanski oganj što svetli i greje. Pobedi grubu čulnost. Čula ti dostavljaju samo sirov materijal iz prirode. Preradi ga u sebi, u božanskom ognju duha, na život i na spasenje. Jer ko ne preradi taj sirov materijal, pretvara mu se isti u trulež i smrt.

X

Hvala Bogu koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, govori veliki Pavle apostol (I Kor. 15,57). Hristos je izvojevao sve pobede, nad zlobom, nad svetom, nad smrću. I mimo Njega niko ne može zadobiti nijednu pobedu. Mi samo možemo biti učesnici Njegove pobede, ili Njegovih pobeda. I On je rad tome. On nas na to i priziva i nudi. Kako je to divno i čudesno! Time je naš životni zadatak beskrajno olakšan, jer pobediti - znači samo izmoliti u milostivog Hrista onu pobedu koja nam u danom času treba.

C

Carevima i sveštenicima učini nas Bogu i ocu svojemu, kaže za Hrista vidoviti Jovan (Otkrov. 1,6). Da budemo slični Njemu. Da budemo u večnosti tamo gde je On. Izaći iz prirodnog stanja u božansko stanje; izlučiti se iz familije životinjske, u koju smo umešani grehom praoca Adama i uvrstiti se u familiju Božiju - to je bila misija Sina Božijega na zemlji. Tu misiju On je izvršio savršeno. Kad to priznamo i primimo, mi ulazimo u Njegove pobede, u Njegove trijumfe, u nebesku carsku i sveštenički familiju.

Č

Čistotu srca Bog od nas hoće. Fariseju slijepi, očisti najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste, govorio je Isus jevrejskim starešinama koji su se trudili samo o spoljašnjem izgledu, a unutra su bili puni grabeža i nepravde. Još je on pohvalio čiste srcem govoreći: Blaženi su čisti srcem jer će Boga vidjeti. A videti Boga u ovom veku i gledati Ga u večnosti s anđelima i pravednicima, to je sreća iznad svake sreće. To je najslađi plod pobede.Džinovski veliki izgledaju neprijatelji dobra u ovome svetu, no razbijaju se lako kao prazni oblaci vetrom. Bogom smo jaki. S Božijom pomoći razbi Mojsej džina Amalika, i David Golijata. Neka se ne uplaši srce tvoje od veličine zla pred očima tvojim. Veličina Boga tvoga stoji iznad svake veličine. Pobedićeš sigurno, samo veruj u Boga i ljubi Boga.

Š

Šumu ne vidi od drveća! - glasi jedna narodna izreka. To se može reći za sve one koji od mnogih stvari u prirodi ne vide Boga, Spasioca svoga. I Adam se izgubi među drvećem u vrtu, kada mu se grehom pomrači duša za Boga. Neka se ne pomrači duša tvoja. Ti nisi više Adamov nego Hristov. Adam je zagnjurio sebe i svoje potomstvo u senku od stvorene prirode, a Hristos je uzneo na nebo i uzdigao svoje sledbenike iznad prirode. Izveo ih je iz prirode kao Mojsej Izrailja iz Misira. Idi dakle za Pobediocem Hristom i bićeš učesnik Njegovih pobeda. I primićeš vence i radovaćeš se. Ko pobijedi, dobiće sve

Vladika Nikolaj   


 
Sledeći korisnici su zahvalili na ovoj poruci: Brezica


*

Van mreže Ch

 • ******
 • 12 178
 • Zahvaljeno: 28 puta
 • 167
 • Pol: Muško
 • The start!
  • Facebook
  • Twitter
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #1 poslato: 16:05:53, 11.Dec.2014. »
VLADIKA NIKOLAJ

MANjE BRIGE VIŠE VERE

Što manje vere, to više briga. Jedna od glavnih blagodati vere jeste ta što vera oslobađa čoveka od mnogih briga. Dok dete zna, da ima oca i da se otac brine o kući i svima poslovima kuće, dotle se svaka njegova briga brzo završava pesmom. Čim ovo saznanje iščezne, umukne i pesma i siroče se oseti usred roja od briga, kao usred roja stršljenova. Što se čovek više dreši od briga sam svojom snagom, sve se više zapliće u brige. I radost zamire, dok od čoveka ne ostane suha kožna torba, ispunjena gnevom i nagnuta nad grobom.

- Na što sve vaše brige?

Ovo je bitno pitanje Spasiteljevo čovečanstvu, rastrzanom od briga. "Ko od vas može brigom primaknuti rastu svojemu lakat jedan?" Na što vam sve brige, ako se sutra ujutru sunce ne rodi? A Onaj, ko se brine o tome, da se Sunce sutra ujutru rodi u određeni sekund, zaista zbrinuće lako i sve vaše sitne brige. Veliki Epiktet:

- Neobrazovan se čovek tuži na druge ljude, što mu ne ide sve kako treba; onaj ko je tek počeo da se obrazuje tuži se na sebe; a obrazovan čovek se ne tuži ni na sebe ni na druge ljude.

Obrazovan čovek je za stoičkog filozofa onaj, koji se predao potpuno u ruke Vasionskog Razuma.

Još življe objašnjava udes ljudski Isaija:

- Gle, sluge će moje pjevati od radosti u srcu, a vi (koji ste ostavili Gospoda), vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridaćete od tuge u duhu (65,14).

Sluga Gospodnji je za proroka Isaiju onaj, ko osluškuje volju Gospodnju i njoj sledi bez roptanja, bez brige i straha. A najlepše Gospod Isus veli:

- Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. A šta je to jedno?

Vera: 1) da je Otac živ, 2) da On nosi glavnu brigu o svemu i svakom i 3) da sin ne može ništa činiti sam od sebe (Jov. 5,19).

Kako onda, da se svaka vaša briga ne prelije u pesmu? Ako istinski verujete u Živoga i Budnoga Oca, onda su sve vaše zemaljske brige apsurdne. Svojim bezbrojnim brigama vi samo dokazujete svoje neverovanje u Boga. Ako pak kažete, da verujete a ipak klecate mračno pod teretom briga, vaša vera znači jednu besmislicu, naime, kao da Domaćin doma vasionskog ne može, ili neće, ili ne ume da vodi brigu o Svome domu, nego je sve predao najamnicima. Kako će najamnici spasti dom, ako ga domaćin ne spase?

Vi me popravljate: sinovi, a ne najamnici. No ako sinovi, prenose sve svoje brige na Oca i svu svoju volju i sve svoje misli i sve svoje srce i bezbrižno vrše samo volju očevu, takvi su pravi sinovi. A drugo su sve najamnici. Jer niko se ne može nazvati obrazovanim ko ne oseća na sebi obraz Oca nebesnog. Sve drugo je mračno stado, brižno i pečalno, bilo ono sa velikim školama, ili bez škole.

Vera je kao hladan prst pružen stanovnicima pakla. Sve je drugo usijan oganj, izuzev toga jednoga prsta. Bezumni sipaju rastopljeno gvožđe na rastopljeno olovo. Ognjem se oganj ne ugasi.

Brige su kao rastopljen metal, u kome se kuvaš. Samo vera može pogasiti oganj. Sve drugo je sipanje ognja na oganj.

Mnogo vere - malo briga.

Savršena vera - savršena bezbrižnost.

Savršena vera - savršena radost.

"Radujte se i veselite se!"

I - Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni (Jov. 5,19).

Ne ide li Mojsej za Bogom kao dete za ocem? Tako i Avram, Isak i Jakov. Tako i Samuilo i David. Smotrite kad je Mojseju i Davidu bilo najteže. Zar ne onda, kada su gubili poverenje u Gospoda i tovarili na sebe bezbrojne brige, uzdajući se u svoju sopstvenu snagu? A Isus? Nije li on najsavršenije dete u apsolutnoj predanosti, poslušnosti i poverenju prema Ocu?

Jevanđelje Hristovo je radost, a ne tuga; olakšanje, a ne breme.

Više, dakle, vredi gram vere no tovar brige.

Hrišćanin, koji ovo nije shvatio i usvojio, kršten je samo vodom, no ne i duhom.

Sveštenik, koji ovo nije shvatio i usvojio, survava se sam niz brdo, uz koje treba da podiže i druge.

Božji blagoslov, mir i zdravlje prate onoga Hristovog službenika, koji je u stanju da iz sve duše uzvikne:

- Uistinu, više se postiže verom nego brigom!
 
Sledeći korisnici su zahvalili na ovoj poruci: Brezica

*

Van mreže Dunjoca

 • *
 • 97
 • Zahvaljeno: 3 puta
 • 2
 • Pol: Žensko
 • Snovi se skrivaju u trepavicama
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #2 poslato: 19:15:06, 07.Jan.2019. »
Отац Тадеј   био је познати српски игуман који је написао поучну књигу „Какве су ти мисли, такав ти је и живот“ и многе друге у којима говори о духовном животу.

Издвајамо неке његове мисли које ће вам помоћи да се изботите са свакодневним стресом и немиром карактеристичним за данашњи начин живота.

Кад свима упутиш мисли мирне, тихе, пуне љубави и доброте, за кратко време ћеш видети како ће да се мења круг око тебе.
Када смо у друштву душе која је немирна, тај немир се шири и на нас. Ми се онда узнемиримо, расположење нам се поквари и желимо да одемо одатле.
Није Бог тај који узмиче, већ нас грешна природа одвлачи од Њега. Данас се Господ мало (и премало) зазива. Свет се забавио самим собом. Покаткад нас велика мука натера да потражимо смисао дубље у нама.
Ми смо непослушни зато што смо од малена такви. Бака и дека нас од малена уче да кажемо нећу и тако учимо да се противимо. Морамо да се вежбамо да будемо послушни, да не буде наша воља.
Како ћемо разумети невоље других људи ако нисмо и сами били каткад у невољи.
родитељи наши окружују нас пажњом, навикавају нас на пажњу и ми је од свих других као са неким правом очекујемо, а то не можемо добити. То рађа преосетљивост и доноси страдање. Ми треба да научимо да нас ни непажња ни понижење не вређају, да све покривамо кротошћу и љубављу.
Што је било, било је и прошло. Ви само идите напред и молите помоћ од Господа.
Уместо да почнемо од себе, ми увек желимо друге да исправљамо, а себе остављамо. Кад би свако почео од себе, ево нам мир свуда!
Наше су мисли огромна снага и моћ. Људи о томе не размишљају. Све потиче, и добро, и зло, од мисли.
Ломимо се, ломимо, без потребе. А Господ кад нам је потребно, шта нам је потребно – Он даје. После видимо и сами, зашто сам се изломио толико размишљајући шта да радим кад Господ размишља о нама. О свакој души!
Човек је оно што мисли. Наш живот зависи од наших мисли.
Ујутру кад се устане без молитве не треба излазити из куће, а увече се захвалити Богу за тај диван дан.
Исправи себе, постаћеш животни пример. Много се више говори животом него речима.
Када нас оговарају, тиме нам само наше флеке скидају. Важно је само да ми не оговарамо никога. Бог све види.
Немојте вређати и жалостити своје родитеље. Не може ни вама бити добро ако су родитељи на вас љути или ожалошћени.
Мучан је живот зато што су живци много преоптерећени а нисмо се извежбали да се опустимо, мислено треба да се опустимо, када се мислено опустимо и физичко тело се одмара.
Много значи кад у кући има молитвеник. Молитва привлачи Божју благодат. То осећају сви домаћи. То осећају и они којима су срца охладнела. Зато се треба непрестано молити.
Ko gleda u ogledalo vode,vidi najpre svoju vlastitu sliku
 
Sledeći korisnici su zahvalili na ovoj poruci: Brezica

*

Van mreže Dunjoca

 • *
 • 97
 • Zahvaljeno: 3 puta
 • 2
 • Pol: Žensko
 • Snovi se skrivaju u trepavicama
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #3 poslato: 15:16:40, 25.Maj.2019. »
Твој избор
Ко не верује Апостолима тај верује Јуди, Кајафи, Ироду и Нерону – гонитељима Апостола и издајницима истине. Ко не поверује праведницима, томе не остаје друго него поверовати неправедницима. Ко не верује чистима тај мора поверовати нечистима. Ко не верује страдалницима за истину, тај мора поверовати мучитељима и развратницима.
Дан сваки не свиће низашта друго него да се људи определе за једне или за друге. (Св. Николај Жички)
Ko gleda u ogledalo vode,vidi najpre svoju vlastitu sliku
 
Sledeći korisnici su zahvalili na ovoj poruci: Brezica

*

Van mreže Brezica

 • *
 • 12
 • 0
 • Pol: Žensko
 • Kad izgubite dete u sebi, izgubili ste najvrjedni
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #4 poslato: 10:56:36, 13.Jun.2020. »
Слобода и зло
На питање како је постало зло? – Василије Велики одговара овако: оно је настало онако како настаје мрак када затвориш очи. Онај ко је створио око није крив што си ти зажмурио и што је за тебе наступила тама. Чему служи слобода? – Она служи томе да можеш да изабереш добро и да уживаш у блаженству, као Анђео и као човек, а не да само луташ по земљи као животиња, или да вегетираш као трава. (Св. Филарет Московски)
Svet me izgubi, ali ti me dobi.
Volim te. – Matija Bećković
 

*

Van mreže Miloš Mi.

 • *******
  Marketing menadzer
 • 5 208
 • Zahvaljeno: 41 puta
 • 193
 • Pol: Muško
 • Nije bitna masa nego izdržljivost :P
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #5 poslato: 21:01:46, 16.Jun.2020. »
Nemojte slati vise poruka jednu za drugom jer to nije u skladu sa pravilnikom.
Strah me čini jačim i boljim.
 


*

Van mreže JoleJole

 • *
 • 42
 • Zahvaljeno: 1 puta
 • 5
 • Pol: Muško
 • Otvori mi draga ljulja mi se sve :)
Odg: Duhovne pouke
« Odgovor #6 poslato: 10:50:09, 30.Jun.2020. »
Duša kao more
Neki se čovjek stalno osjećao pritisnut tegobama svagdašnjeg života, pa se potužio duhovnom učitelju:
- Ne mogu više! Život mi je postao nepodnošljiv!
Učitelj je uzeo malo pepela među prste i usuo ga u čašu vode. Dok se pepeo miješao s vodom reče:
- Ovo su tvoje tegobe. Voda je upila pepeo i potamnila.
Učitelj je ponovo uzeo istu mjeru pepela i sasuo ga u more. More nije potamnilo, štoviše, pepeo gotovo da nije ostavio nikakvog traga.
- Vidiš li? - upitao je učitelj svog začuđenog učenika - svakog dana moraš odlučiti hoćeš li biti kao čaša vode ili kao more.
Otvori mi draga ljulja mi se sve :)
 
 

Brzi odgovor Vam omogućava da pošaljete poruku bez učitavanja nove stranice.

Upozorenje: u ovoj temi nije pisano već više od 365 dana.
Ukoliko niste sigurni da želite da odgovorite, razmislite o pokretanju nove teme.


Maksimum znakova 20000; preostalih znakova: 20000